1. Het privacybeleid van Closure

In dit privacybeleid kan je lezen welke gegevens Closure van jou verwerkt en waarom Closure dit doet. Closure respecteert je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze service transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig.

2. Welke gegevens verwerken wij en waarom

We verwerken je gegevens voor de volgende doelen:

2.1 Om u onze website functionaliteiten te kunnen aanbieden

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij je technische gegevens om de functionaliteiten van de website te bieden. Hiermee zijn we in staat om hem te beheren en te verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het lP-adres van je apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

2.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van je overeenkomst met ons

Je kan op de Closure website een Mijn Closure account aanmaken door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord of via een social media account (Facebook, Google, Linkedin). Wanneer wij je aanvraag ontvangen, krijg je toegang tot Mijn Closure. We verwerken je gegevens in dit kader alleen zodat je kan inloggen op uw Mijn Closure account. Wanneer je het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we je voor informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende social media platform.

Binnen je Mijn Closure omgeving kan je vervolgens onze service aanvragen via het online aanvraagformulier. Closure informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van de service. Je ontvangt de informatie hiervoor digitaal. Je kan per e-mail bericht krijgen als er belangrijke documenten voor je klaar staan in Mijn Closure.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens van uw Mijn Closure account (uw inlognaam en wachtwoord of social media-ID), de specificaties en benodigde informatie voor de service die je bij Closure hebt afgenomen (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van overleden persoon, overlijdensakte, je betalingsgegevens) eventuele wijzigingen die je in je gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt. Als je inlogt via je social-ID dan ontvangt Closure ook je openbare profiel (onder meer ID, naam, username en moment van de laatste update). Wij verwerken en gebruiken deze gegevens verder niet.

2.3 Communicatie

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen, zoals website, email, telefoon en social media. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met Closure over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

3. Hoe lang bewaren wij je gegevens

Closure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

4. Verstrekking van je gegevens aan derden

Closure verstrekt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treft Closure de vereiste technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is.

5. Beveiliging en fraudebestrijding

Closure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Closure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@closure-services.nl.

Closure is als verder als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69369925
Telefoon: +31 6 42368066
E-mailadres: info@closure-services.nl

8. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Via Mijn Closure kan je op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die Closure van je heeft ook juist zijn, dan kan je daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van je gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen naar info@closure-services.nl onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs.